Jesteś tutaj

Samorząd terytorialny

  • samorząd województwa
  • 35 powiatów: 31 powiatów ziemskich i 4 powiaty grodzkie (miasta na prawach powiatu)
  • 226 gmin

Mapka województwa wielkopolskiego
z zaznaczonymi powiatami i województwami ościennymi

mapa powiaty

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 09.05.2012 - 23:47
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.06.2012 - 00:12

Reaguj na sygnał!

25 lat wolności

Paszporty

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Bezpieczeństwo - komunikaty, ostrzeżenia

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego

Prawo

Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

ePUAP

Antykorupcja

ISO 9001

Reforma emerytalna